Certifiering

Certifiering

Ewald Larssons Eftr. har under mycket lång tid bedrivit ett ansvarsfullt skogsbruk både vad gäller miljöhänsyn och för människor i bygden.

Därför var det en självklarhet för Ewald Larssons Eftr. att 2002 PEFC-certifiera sig. 2012 certifierade man sig inom Stora Ensos gruppcertifikat både för PEFC™ och FSC®. Alla skogsbruksåtgärder utförs av certifierade företag och entreprenörer. Skogarna genomgår också med jämna mellanrum revisioner där brukandet och dokumentationer kontrolleras.

Licensnummer: PEFC 2008-SKM-PEFC-30 och FSC DNV-FM/COC 000066.

Välkommen att kontakta Skogsförvaltare Håkan Persson i certifieringsfrågor.