Certifiering

Certifiering

Att bedriva ett ansvarsfullt skogsbruk med hänsyn till människor i bygden, tillsammans med skogens arter, naturmiljöer och kulturvärden har länge varit viktigt för oss.

Därför är det en självklarhet för Ewald Larssons Eftr. att tillgångarna är skogsbrukscertifierade. Sedan länge ingår skogarna i ett paraply för dubbelcertifikat enligt både PEFC och FSC. Skogarna genomgår också regelbundna revisioner, där skötsel, arbetssätt och dokumentation kontrolleras. Alla skogsbruksåtgärder utförs av certifierade företag och entreprenörer.

Certifikatsnummer: PEFC 2008-SKM-PEFC-30 och FSC DNV-FM/COC 000066.

Logolicensnummer: FSC - CO20565

Välkommen att kontakta Skogsförvaltare Ulrika Eriksson i certifieringsfrågor.

Publik rapport ELE Skog 2023 PEFC