Certifiering

Certifiering

Ewald Larssons Eftr. har under mycket lång tid bedrivit ett ansvarsfullt skogsbruk både vad gäller miljöhänsyn och för människor i bygden.

Därför var det en självklarhet för Ewald Larssons Eftr. att 2002 PEFC-certifiera sig. 2012 certifierade man sig inom Stora Ensos gruppcertifikat både för PEFC och FSC. Alla skogsbruksåtgärder utförs av certifierade företag och entreprenörer. Skogarna genomgår också med jämna mellanrum revisioner där brukandet och dokumentationer kontrolleras. Brukandet utvecklas kontinuerligt och en utvärdering av de miljömässiga - sociala - och ekonomiska effekterna av skogsbrukandet sker regelbundet.

Certifikatsnummer: PEFC 2008-SKM-PEFC-30 och FSC DNV-FM/COC 000066.

Logolicensnummer: FSC - CO20565

Välkommen att kontakta Skogsförvaltare Ulrika Eriksson i certifieringsfrågor.

 

Publik rapport ELE Skog 2023 PEFC