En träkoncern att växa med

Läs mer om ELE

Träprodukter från Hälsingland

ELE är en svensk familjeägd träkoncern som verkar på en internationell marknad. Företaget har en djup förankring i Hälsingland, där ELE förvaltar egen skog, sågar tall och gran och tillverkar pallar, emballage och komponenter av trä. Allt detta genom ett långsiktigt och hållbart bruk av skog och mark i Hälsingland.

Läs mer om vår verksamhet

Lastpall

Allt från standard till specialanpassade unika pallar.

Sågade trävaror

ELE har tillverkning av sågade trävaror i vårt specialsågverk i Kilafors.

Emballage

Emballagelådor är i många fall det perfekta skyddet av produkter under frakt.

Träkomponenter

Vänd dig till ELE i Forsa för olika typer av träkomponenter för inredning eller konstruktion.

Just nu hos ELE

ELE Forsa ökar sitt fokus på hållbarhet och digitalisering

Under 2022 har ELE Forsa deltagit i Propells projekt StällOm Go och utforskat nya möjligheter för at…

Ulrika Eriksson ny skogsförvaltare för ELE och VD för ELE Skog AB

ELE har glädjen att kunna meddela att Ulrika Eriksson börjar som ny skogsförvaltare för ELE, ägarnas…

Större lageryta för hustillverkning

Expansionen av hustillverkningen gör att vi nu behöver utöka lagringsytorna.