En träkoncern att växa med

Läs mer om ELE

Träprodukter från Hälsingland

ELE är en svensk familjeägd träkoncern som verkar på en internationell marknad. Företaget har en djup förankring i Hälsingland, där ELE förvaltar egen skog, sågar tall och gran och tillverkar pallar, emballage och komponenter av trä. Allt detta genom ett långsiktigt och hållbart bruk av skog och mark i Hälsingland.

Läs mer om vår verksamhet

Lastpall

Allt från standard till specialanpassade unika pallar.

Sågade trävaror

ELE har tillverkning av sågade trävaror i vårt specialsågverk i Kilafors.

Träemballage

Emballagelådor är i många fall det perfekta skyddet av produkter under frakt.

Träkomponenter

Vänd dig till ELE i Forsa för olika typer av träkomponenter för inredning eller konstruktion.

Just nu hos ELE

Hundraåring får nytt tak

Tegelvillan Carlslund vid ELE i Kilafors genomgår just nu en yttre renovering och på vardagarna rör…

Sommarstängt på ELE i Kilafors

Kontor och utlastning har semesterstängt från och med 17 juli och vi öppnar igen måndag den 14 augus…

Investeringar i sågverket

Just nu pågår gräv- och markarbeten i närheten av ELE Trävaru i Kilafors, något som är en del i ett…