En träkoncern att växa med

Läs mer om ELE

Träprodukter från Hälsingland

ELE är en svensk familjeägd träkoncern som verkar på en internationell marknad. Företaget har en djup förankring i Hälsingland, där ELE förvaltar egen skog, sågar tall och gran och tillverkar pallar, emballage och komponenter av trä. Allt detta genom ett långsiktigt och hållbart bruk av skog och mark i Hälsingland.

Läs mer om vår verksamhet

Lastpall

Allt från standard till specialanpassade unika pallar.

Sågade trävaror

ELE har tillverkning av sågade trävaror i vårt specialsågverk i Kilafors.

Emballage

Emballagelådor är i många fall det perfekta skyddet av produkter under frakt.

Träkomponenter

Vänd dig till ELE i Forsa för olika typer av träkomponenter för inredning eller konstruktion.

Just nu hos ELE

ELE Trävarus nya pakethuvar

Under sommaren har vi på ELE arbetat om vår grafiska profil och i och med detta kommer även våra pak…

Vi lanserar nu vår nya hemsida

I dagarna lanserar vi vår nya hemsida för hela ELE koncernen, den visar kedjan från råvara till färd…

Ny VD Aven Forsa

Förändringar på VD posten hos tidigare Aven Forsa, nu ELE Forsa. Nicklas Larsson som varit vd på Ave…