En träkoncern att växa med

Läs mer om ELE

Träprodukter från Hälsingland

ELE är en svensk familjeägd träkoncern som verkar på en internationell marknad. Företaget har en djup förankring i Hälsingland, där ELE förvaltar egen skog, sågar tall och gran och tillverkar pallar, emballage och komponenter av trä. Allt detta genom ett långsiktigt och hållbart bruk av skog och mark i Hälsingland.

Läs mer om vår verksamhet

Lastpall

Allt från standard till specialanpassade unika pallar.

Sågade trävaror

ELE har tillverkning av sågade trävaror i vårt specialsågverk i Kilafors.

Träemballage

Emballagelådor är i många fall det perfekta skyddet av produkter under frakt.

Träkomponenter

Vänd dig till ELE i Forsa för olika typer av träkomponenter för inredning eller konstruktion.

Just nu hos ELE

ELE Forsa agerar på klimatförändringen

Vi blir matade dagligen med information om klimatförädringar och naturkatastrofer kopplade till det.…

Stort intresse för specialsortiment i Kilafors

Fredagen 22 september genomfördes ett samarrangemang mellan Rundvirke Skog och ELE Skog, skogsägare…

Hundraåring får nytt tak

Tegelvillan Carlslund vid ELE i Kilafors genomgår just nu en yttre renovering och på vardagarna rör…