En träkoncern att växa med

Läs mer om ELE

Träprodukter från Hälsingland

ELE är en svensk familjeägd träkoncern som verkar på en internationell marknad. Företaget har en djup förankring i Hälsingland, där ELE förvaltar egen skog, sågar tall och gran och tillverkar pallar, emballage och komponenter av trä. Allt detta genom ett långsiktigt och hållbart bruk av skog och mark i Hälsingland.

Läs mer om vår verksamhet

Lastpall

Allt från standard till specialanpassade unika pallar.

Sågade trävaror

ELE har tillverkning av sågade trävaror i vårt specialsågverk i Kilafors.

Träemballage

Emballagelådor är i många fall det perfekta skyddet av produkter under frakt.

Träkomponenter

Vänd dig till ELE i Forsa för olika typer av träkomponenter för inredning eller konstruktion.

Just nu hos ELE

Nu är bygget igång

I två års tid har planering pågått för vår nästa investering och vi är glada att nu kunna påbörja mo…

Land Skogsbruk berättar om ELE och Kilafors

I Land Skogsbruk nr 7 2024 får läsaren en inblick i ELE-koncernen, vår historia och framtidsanda. Ro…

Trävarurekord i Kilafors

Innan vi stänger böckerna för 2023 är det läge för ELE att fira ett rekordresultat!