Emballering

Emballering av dyrbart, skrymmande eller känsligt gods kräver en hel del kompetens. Låt våra experter lösa det åt dig!

Emballering kan vara ett kritiskt moment vid transport av gods. Därför kan det vara skönt att veta att det blir gjort ordentligt. Vi har lång erfarenhet av att packa gods åt kunder, både vid vår egen anläggning och på plats ute hos kund. Emballeringen sker ofta i samband med att vi levererar platta paket till större produkter. Vi säkerställer även korrekt paketering med nödvändigt skydd, så som korrosionsskyddad plast och lastsäkring. Dessa uppdrag genererar ofta en rad förbättringar på emballaget då våra konstruktörer och tekniker får möjlighet att delta genom hela processen.

Vissa produkter levererar vi som platta paket ifrån oss för att enkelt kunna resa vid emballeringen.

  • VCI plast för korrosionsskydd
  • Stöt och vibrationsdämpande inredning
  • Leverans som platt paket för resning på plats
  • Sluten låda alternativt en ramkonstruktion med mer glest satta brädor
  • Lastsäkring

Begär offert