Hållbarhet

Kvalitet, Miljö och certifieringsarbete

Vår verksamhet bygger på långsiktighet och hållbarhet i såväl ägande som råvara och slutprodukter. Vi eftersträvar långsiktiga relationer med våra kunder som bygger på kvalitet, tillit och samarbete för att ständigt utvecklas tillsammans.

 

Kvalitet, hållbarhet och certifieringsarbete
Vår verksamhet bygger på långsiktighet och hållbarhet i alltifrån ägande och råvara till produktion och slutprodukter. Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt hållbarhetsarbete och att uppfylla gällande certifieringar.

Kvalitet
Den kvalitet som vi på ELE levererar till kund är specifikt anpassad för kundens behov. Råvaran i ELE:s produkter kommer från ett geografiskt avgränsat upptagningsområde vilket skapar en produkt av hög och jämn kvalitet. Vår kvalitet är stabil utan större variationer, vilket gör ELE till en trygg och pålitlig leverantör av träprodukter.

På sågverket i Kilafors sker kontroller fortlöpande på timmermottagning, timmersortering, i sågen, torkarna, justerverket och slutligen i samband med leverans. Varje sorterad virkesbit förses med en kodsiffra som talar om vem som justerat just det virkesstycket. Vi lägger stor vikt vid att vår kvalitet skall vara densamma vid alla leveranser. Inom begreppet kvalitet menar vi också att kunden skall få varorna vid rätt tidpunkt. Alla virkesbitar, utom VII-sort, förses i bägge ändar med vårt skeppningsmärke.

Hållbarhet
ELE arbetar genomgående med trä, en förnyelsebar råvara som bidrar positivt till vårt klimat. Vår verksamhet bygger på långsiktighet och hållbarhet i såväl ägande som råvara och slutprodukter. Vi eftersträvar långsiktiga relationer med våra leverantörer och kunder som bygger på kvalitet, tillit och samarbete för att ständigt utvecklas tillsammans.

Vi ska vara en säker och inkluderande arbetsgivare där vi strävar efter att varje medarbetare når sin fulla potential. Vår verksamhet ska utvecklas tillsammans med de samhällen vi verkar i.

Certifiering
Vi på ELE arbetar ständigt med att förbättra vårt hållbarhetsarbete ute på våra enheter både genom vår skogsbrukspolicy och enligt våra certifieringar. Vårt certifieringsarbete följer kedjan från skog till färdig produkt.

ELE Forsa AB är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 samt FSC.

ELE Trävaru AB är spårbarhetscertifierade, läs mer om vår certifiering

För mer information om certifieringarna läs på respektive produktområde och tveka inte att kontakta oss i frågor gällande certifieringar.