Skog

ELE Skog - förvaltning av Ewald Larssons Eftr. skogar

Välkommen till förvaltningsbolaget ELE Skog AB.

Skogsinnehavet är till största del beläget i landskapet Hälsingland och uppnår idag till 11 300 hektar varav det bedrivs aktivt skogsbruk på 9 300 hektar. Resterande areal 2 000 hektar är impediment, naturhänsynsområden och övrig areal. Skogsvårdsarbeten utförs av anlitade skogsvårdsentreprenörer. Avverkning sker genom försäljning av avverkningsrätter.

Hela skogsinnehavet är miljöcertifierat enligt både PEFC och FSC.

Certifikatsnummer: PEFC 2008-SKM-PEFC-30 och FSC DNV-FM/COC 000066.

Logolicensnummer: FSC - CO20565

Kontakta oss

Ulrika Eriksson

VD ELE Skog AB / Skogsförvaltare

0278-63 60 75

ulrika.eriksson@elegroup.se

Skicka e-post

Vår förvaltning

Vår målsättning är ett långsiktigt och hållbart skogsbruk

Certifiering

Här finner ni våra certifieringar