Skog

ELE Skog - förvaltning av Ewald Larssons Eftr. skogar

Förvaltningsbolaget ELE Skog AB ansvarar för skötsel och avverkning av Ewald Larssons Eftr. skogstillgångar. Tillgångarna är belägna i huvudsak i Hälsingland och uppgår idag till drygt 11 400 hektar, varav ca 2 000 hektar är undantagna från skogsbruk eller sköts eller skyddas för att bevara och/eller utveckla naturvärden. Produktiv skogsmark uppgår till 10 200 hektar.

Skogsvård, vägarbeten och andra skötseltjänster utförs av entreprenörer och avverkning sker genom försäljning av avverkningsrätter.

Innehavet är skogsbrukscertifierat enligt både PEFC och FSC.

Certifikatsnummer: PEFC 2008-SKM-PEFC-30 och FSC DNV-FM/COC 000066.

Logolicensnummer: FSC - CO20565

Kontakta oss

Ulrika Eriksson

VD ELE Skog AB / Skogsförvaltare

0278-63 60 75

ulrika.eriksson@elegroup.se

Skicka e-post

Vår förvaltning

Vår målsättning är ett långsiktigt och hållbart skogsbruk

Certifiering

Här finner ni våra certifieringar