Certifiering

Certifierade trävaror från uthålligt och hållbart skogsbruk

ELE Trävaru AB skall som köpare av skogsråvara och säljare av sågverksprodukter säkerställa att verksamheten bedrivs enligt PEFC´s och FSC®´s krav och intentioner.

Sågverket erhöll den 14 maj 2002 spårbarhetscertifikat enligt PEFC™ och den 25 juni 2008 även FSC®-certifikat. Det innebär att vi är tillåtna att leverera certifierade trävaror från råvara som kommer från skogar som är certifierade enligt PEFC™ respektive FSC®.

FSC PEFC

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete