Aktuellt

Ny logotyp

2020-11-18

När ELE skulle uppdatera sin logotyp var det naturligt att hitta en logotyp som hade anknytning till Ewald Larsson, grundare av företag och familjens skogsinnehav.

I järngrindarna utanför Carlslund fanns Ewald Larssons monogram, detta blev idén till en skiss som sedan arbetades fram av Ohappa till en modern symbol. Den omarbetade symbolen har grunden i monogrammet, den knyter an till skogen som alltid varit kärnan av vår verksamhet och cirkeln som gestaltar naturens cirkulära kretslopp.