ELE Trävaru AB

Specialsågverk för korta längder

 

ELE Sågverk är ett specialsågverk för kortlängder som ligger placerad i Hälsingland, i hjärtat av att av Sveriges bästa råvarudistrikt. Sågverket producerar ca 45 000 m3 sågade produkter per år i både furu och gran. Råvaran är kubbtimmer från närområdet vilket ger oss högkvalitativa produkter med fokus på klena dimensioner och korta längder.

Vi har under åren byggt upp en god relation och samarbete med våra råvaruleverantörer och kunder och skapat en stark kedja som speglar en fin och jämn produktkvalitet och hög leveranssäkerhet.

Våra produkter levereras på en global marknad till kunder som förädlar den vidare till limfog, paneler och möbelvirke som exempel.