ELE Skog AB

Förvaltar skogen för framtiden

 

ELE Skog AB förvaltar de privatägda skogarna för Ewald Larssons Eftr. Skogsinnehavet är till största del beläget i landskapet Hälsingland och uppnår idag till 11 300 hektar varav det bedrivs aktivt skogsbruk på 9 300 hektar. Resterande areal 2 000 hektar är impediment, naturhänsynsområden och övrig areal. Skogsvårdsarbeten utförs av anlitade skogsvårdsentreprenörer. Avverkning sker genom försäljning av avverkningsrätter.