Aktuellt

Större lageryta för hustillverkning

2021-12-21

Expansionen av hustillverkningen gör att vi nu behöver utöka lagringsytorna.

Vi reser nu två större lagringstält för att förbättra logistiken och utleveranser av husblock.