Aktuellt

Skördetid för ekologisk potatis

2020-10-29

Hälsinge Potatis som ligger utanför Hudiksvall, startade 1995 och inriktade sig redan då på att odla ekologiskt. Årets skörd för Hälsinge Potatis blev ca 900 ton.

I Sverige skördas varje år ca 500 000 ton matpotatis och odlas på ca 1% av den svenska åkermarken. Den ekologiska potatisen svarar bara för någon procent av all potatis som odlas. För att få kallas för ekologisk potatis så innebär det att inga bekämpningsmedel eller konstgödsel har använts.

Vid ekologisk odling så använder man sig av andra potatissorter som är mindre känsliga för bladmögel än de välkända King Edward och Bintje. En annan metod är att variera grödorna från år till år, för att minska risken för att sjukdomar förs vidare till nästa års odling.

Efter skörden hos Hälsinge Potatis görs en grovsortering, för att sedan lagras i stora trälådor innan leverans. Trälådorna är robusta och är levererade av ELE Forsa och kommer att återanvändas i flera säsonger.